หลวงพระบาง มรดกโลก ที่มีชีวิต
เวียงจันทน์ วังเวียง
4 วัน 3 คืนในลาว

วันแรก กรุงเทพฯ -หนองคาย

19.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า ทีมงานกันเองทราเวล ให้การต้อนรับ
20.00 น. เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP มุ่งหน้าสู่หนองคาย รูป รถตู้ >>>

วันที่สอง เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย ถ้ำจัง สะพานสีส้มข้าม ล่องเรือลำน้ำซอง

06.00 น.  ถึงหนองคายทำธุระส่วนตัวพร้อมบริการอาหารเช้าที่ร้านทานตะวัน ร้านนี้ไข่ที่ทำออกมารับประทาน
              กับข้าวต้มอร่อยเด็ด กาแฟ ชา โอวัลติน (มื้อที่1) จากนั้นเข้านมัสการ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่
              เมืองหนองคาย  
07.30 น.  เดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดย
              ทีมงาน ทีมงานอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
              ชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน 
08.30 น.  เข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานกันเองทราเวล ดำเนินงานประสานกับมัคคุเทศก์ลาวเตรียมเอกสารยื่นกับตม.
              ลาว เรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทน์์เมืองหลวงของ สปป.ลาว แบบ VIP
09.30 น.  ชม ประตูชัยซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ ของพระเจ้า
              ไชยเชษฐาธิราช และนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ ชมศลิปะแบบล้าน
              ช้าง และถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย มีเวลาแวะตลาดเช้า หรือชม หอพระแก้ว
              รับประทานอาหารที่เวียงจันทน์(2)จากนั้นช่วงเที่ยงเข้ารับประทาน
              อาหารที่ร้านอาหารบรรยากาศดีของเวียงจันทน์์ อาหารในทุกที่ของลาวสะอาด อร่อย และเป็นที่ชื่น
              ชอบกับแขกผู้มาเยือน (มื้อที่ 2) เดินทางต่อสู่วังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซอง เมืองที่สงบ กับสายหมอกยาม
              เช้าที่สวยที่สุด
14.30 น.  เดินทางเข้าสู่ ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำเป็น คือเป็นถ้ำที่ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ เมื่อขึ้นสู่ถ้ำจังจะ เห็นตัวเมือง
              ของวังเวียงและลำน้ำซองเป็นสายและ สะพานสีส้มสดที่เป็นสัญลักษณ์ของวังเวียง จากนั้น ลงล่องเรือลำน้ำซอง
              ตลอดสอง ข้างทางที่ สวยงามเปรียบได้กับกุ้นหลินของประเทศจีน เช็คอินเข้าที่พักที่
              ภูอ่างคำ หรือเทียบเท่า ในเมืองวังเวียง
17.30 น.  พักผ่อนเที่ยวชมเมือง วังเวียง เดินเล่น  ถนนคนเดิน กับบรรยากาศสบายๆ
19.00 น.  ทีมงานกันเองทราเวล นำชมบรรยากาศยามค่ำคืนและบริการอาหารเย็น (มื้อที่3)
              จากนั้นพักผ่อนหรือเดินเล่นบริเวณตลาดของเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย  

วันที่สาม หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี วัดพระพุทธบาท ถนนคนเดินข้างพระธาตุภูษี

06.30 น.  รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่4)
07.30 น.  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ หลวงพระบาง ซึ่งปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ยกให้หลวงพระบาง  เป็นเมืองมรดก
              โลกทางวัฒนธรรม ระหว่างการเดินทางจะเห็นวิถีชีวิตของลาวที่แตกต่างกัน คือลาวเทิง ลาวที่อยู่บนที่
              สูง การใช้ชีวิต ความป็นอยู่และธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านหมู่บ้านที่อยู่ในที่ราบและลาวที่อาศัยบนเขา
              สูง กับอากาศเย็นสบาย แวะชมสินค้าที่ชาวเขาปลูกเช่น ฟักแม้ว ผลไม้เมืองหนาว โดยเฉพาะบริเวณภู
              คูนจะมีหมอกสวยงาม เส้นทางตลอดการเดินทางถึงหลวงพระบางไม่ลำบาก เนื่องจากทีมงานได้ทำ
              โปรแกรมแวะในจุด ต่างๆดังนี้ จุดชมวิว ภูคูน กิ่วกระจำ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างๆกันเพื่อชมความเป็นอยู่ใน
              ช่วงเวลาสั้นๆเพื่อผ่อนคลายและทำธุระส่วนตัว ดังนั้นสบายใจได้ นอกจากนั้นช่วงการเดิน ทางเข้าหลวง
              พระบางยังได้เห็นป่าไม้และทิวทัศน์ที่สวยงามประกอบกับเขาหินปูนที่มีรูปร่างต่างๆสวยงาม ลาววันนี้
              ยังสามารถรักษาธรรมชาติไว้ได้อย่างดี สวยงามสร้างความ ประทับใจแก่ผู้มาเยือน จากนั้น
12.00 น.  บริการอาหารกลางวันที่กิ่วกระจำ เมืองเล็กๆแต่สวยงามกับอาหารอร่อยๆ(มื้อที่5)
13.30 น.  เดินทางไปชมน้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร สามารถ
              ถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลัง
17.00 น.  ชมรอยพระพุทธบาทติดฝั่งลำน้ำโขงที่วัดฝั่งตรงข้ามเมืองเชียงแมนชมพระอาทิตย์ตกยาม เย็นจากนั้น
              เดินทางเข้าที่พักใน หลวงพระบาง โรงแรมสายสัมพันธ์  โรงแรมมณีพรวิลล่า หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารคำมุก (มื้อที่6)อาหารอร่อย ชิมสาหร่ายที่มีอยู่แห่งเดียวใน
              หลวงพระบาง เอาะหลาม อาหารขึ้นชื่อของ หลวงพระบาง และอาหารไทยรสเด็ด
20.00 น.  ทีมงานกันเองทราเวล นำชมถนนคนเดินที่มีสินค้าพื้นเมืองของชาวหลวงพระบางราคา ถูก ของแท้
              แน่นอนผ้าที่ใช้กี่กระตุกที่หายาก ทอมือ ผ้าของหลวงพระเนื้อดี เลือกชมตาม  อัธยาศัย 
21.00 น.  พักผ่อนที่โรงแรม หรือเที่ยวชมการเต้นที่สุภาพของคนหลวงพระบางสามารถชมได้ที่
              เธคเมือง หรือสไตล์วัยรุ่น หลวงพระบาง ที่ร้านดาวฟ้าบันเทิงตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ตักบาตรเช้า ตลาดเช้า พระธาตุหมากโม พระราชวัง บ้านช่างไห บ้านผานม วัดเชียงทอง  พระธาตุภูษี

06.00 น.  ตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางได้ยินระฆังกังวาลไปทั่วเมืองสัญญาณบุญ นำท่านไปร่วมทำบุญ
              ตักบาตรข้าวเหนียว แด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณ กลางเมือง
06.45 น.  จากนั้นนำเที่ยวชมตลาดเช้าที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบางยาม
              เช้า จากนั้นรับประทานอาหารที่ตลาดเช้า ชิมข้าวจี่ กาแฟลาวที่ร้าน กาแฟประชานิยม ซึ่งร้านนี้เป็นร้าน
              ธรรมดามากกับผู้ที่เดินทางไปครั้งแรกแต่เมื่อได้ชิมกาแฟ หรือโอวัลติน จะยกนิ้วแสดงถึงรสชาติที่
              อร่อย (มื้อที่7)
08.30 น.  นำชมภาพปูนปั้นบริเวณด้านหน้าอุโบสถที่สวยงามของวัดใหม่สุวรรณภูมรามซึ่งเป็นวัดที่ จะอัญเชิญ
              พระบางพระคู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐานไว้ในช่วงงานบุญสงกรานต์ เป็นวัดที่มีศิลปะล้านช้างที่สวยงาม
09.30 น.  นำทุกท่านสักการะเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน ชาวลาว และ
              เข้าชมพระราชวัง หลวงพระบาง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ของลาว ด้านในเป็นที่จัดแสดง
              ห้องบรรทม ห้องต่างๆ ซึ่งในแต่ละส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม
10.30 น.  เที่ยวชมวัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปะของล้านช้าง ดูได้จากหลังคาและศิลปะของพระซึ่ง เป็น
              พระพุทธรูปยืนที่ชาว หลวงพระบาง ให้ความศรัทธา จากนั้นนมัสการ เดินทางต่อไปยัง
11.00 น.  พระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตา เหมือนแตงโมคว่ำ
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่8)ช่วงบ่ายเดินทาง
14.00 น.  ชมกรรมวิธีการต้มเหล้า ที่หมู่บ้านช่างไห ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ค้นพบเครื่องใช้ในสมัยโบราณ  และ
              ปัจจุบันเป็นแหล่งต้มเหล้าชั้นดี ของ หลวงพระบาง
15.00 น.  ชมการทอผ้าที่บ้านผานม ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก การทอผ้าใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัญญาของ ลาวในการ
              ทอผ้าเนื้อดี
17.00 น.  นำชม วัดเชียงทอง วัดที่มีความเป็นล้านช้างเก่าแก่ถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เที่ยวชม และ
              นมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นเดินทางขึ้นภูษีซึ่งสามารถชม เมือง หลวงพระบาง
              ได้เมื่อเราขึ้นสู่จุดสูงสุด นมัสการพระธาตุ ถ่ายรูปแบบจุใจ...
19.00 น.  รับประทานอาหารเย็นที่ร้านดารา อาหารอร่อย (มื้อที่9) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า บ้านกิ่วกะจำ เมืองภูคูน วังเวียง หนองคาย

06.00 น.  ออกเดินทางจาก หลวงพระบาง มุ่งหน้าเข้าบ้านกิ่วกะจำพร้อมรับประทานอาหารเช้า
             (มื้อที่10)ระหว่างการเดินทางจะพบทิวทัศน์ที่สวย บางช่วงอาจพบทะเลหมอกที่สวยงาม 
10.00 น.  แวะเมืองภูคูน สูดอากาศยามเช้า ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวลาว
12.00 น.  บริการอาหารกลางวันที่ เมืองวังเวียง อาหารรสเด็ด (มื้อที่11)
16.00 น.  ช้อปปิ้ง Duty Free ที่ด่านไทย-ลาว
17.00 น.  เดินทางกลับฝั่งไทย อาหารเย็น ที่หนองคาย(ตามอธยาศัย)

วันที่หก หนองคาย-กรุงเทพ

04.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราบริการ    ท่านละ 7,900 บาท /ท่าน

อัตรานี้รวม      ค่าธรรมเนียมเอกสารและพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว ค่ารถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่น

ใหม่ VIP ตลอดการเดินทางค่าที่พัก 3 คืน โรงแรมสายสัมพันธ์ โรงแรมมณีพรวิลล่า โรงแรม เมืองสัว ค่าอาหาร

ทุกมื้อ(11มื้อ) น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง ค่าเข้าชมสถานที่ ค่านั่งเรือ ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเครื่องบินและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

การจองทัวร์
     โอนเงินมัดจำ 1,000 บาท/ท่าน

    มาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)

   - ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7

   - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ส่งใบโอนเงินมาที่ เมลล์ pramote2008@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่

02-815-4022 หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0899-212-451

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์

1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

2. ท่านสนใจที่จะท่องเที่ยวในวันที่เท่าใด โปรดระบุ

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้

เอกสารที่ใช้ 

สำเนว Passport ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในช่วงเดินทาง หรือ ส่งรายละเอียดตามนี่

ชื่อ-นามสกุล

Name-Surname

เลขประชาชน

เลขหนังสือเดินทาง

วันเกิด

สถานที่เกิด

วันที่ออก

วันที่หมดอายุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งมาที่ เมลล์ pramote2008@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์ มาที่ 02-815-4022 ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 5 วัน

ที่อยู่
ปราโมทย์  แก้ววงษา 129 หมู่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290

กันเองทราเวล ได้จัดซื้อรถตู้เข้าเสริมทีมหลายคันและให้บริการ เช่า ราคาเริ่มต้นวันละ1,500 บาท ครับ

สนใจโทรจองได้ที่ 0899212451

ติดต่อสอบถาม  0899-212-451 ทีมงานกันเองทราเวล ยินดีให้ข้อมูลการเดินทาง  จัดทัวร์หมู่คณะ

ถ้าท่านต้องการโปรแกรมนี้ ให้ลากแถบแสงคุมตั้งแต่วันที่ 1-ตรงนี้ แล้วให้คลิกขวาที่เม้าท์ ให้ใช้คำสั่ง COPY แล้วไปเปิด WORD คลิกขวาที่เม้าท์แล้วให้

คำสั่ง วาง(Paste) หรือจากคุมแถบแสงแ้ล้วให้คลิกขวาที่เม้าท์ แล้วสั่งพิมพ์ เลือกตรงที่พิมพ์เฉพาะส่วนี่ (SELECT)

 

 

 

 


 ปราโมทย์ แก้ววงษา 129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
TEL/FAX. 02-815-4022, 0899-212-451  E-MAIL  :  pramote@keylaos.com