ฮจิมินห์ชิตี้ - ดาลัค - ฮอยอัน - ดานัง - เว้ - ฮานอย - ฮาลอง

โปรแกรม 8 วัน 7 คืน (ไปเครื่อง - กลับเครื่อง)

วัดเทียมหมุ ที่เว้
วัดเทียมหมุ ที่เว้
วัดเทียมหมุ เจดีย์ 7 ชั้นสูงเด่น แสดงชาติภพของพระพุทธเจ้า ความเชื่ออาถรรพ์ครองคู่
สุสาน พระเจ้าไคดิงห์ ที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ พระราชวังเทียนดิงห์
ทหารรักษาสุสานของที่นี่
พระราชวังเทียนดิงห์
พระราชวัง ดายโน้ย หลังสิ้นสุดราชวงศ์เหงียน มองเห็น ป้อมฝูซวน
สะพานญี่ปุ่นชื่อ เกาไลเวียน ที่เก่าแก่ของเมืองฮอนอัน
รูปลุงโฮ ในพิพิธภัณฑ์

หุ่นกระบอกใต้น้ำ ศิลปะประจำชาติของเวียดนาม ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

จากการประกวดนานาชาติ ที่หาชมได้ยากยิ่ง

ท่าเรืื่อไปอ่าวฮาลอง
อ่าวฮาลอง

อ่าวฮาลอง มรดกโลกทางธรรมชาติที่ี่มีความ

โดดเด่น งดงามไม่เหมือนใคร เรือหัวรูปมังกรนำชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ ที่มี

รูปทรงประหลาดกระจัดระจายอยู่พันกว่าเกาะ จอดแวะให้เข้าชมถ้ำหินปูนที่ี่มีความสวยงาม

ชื่อว่า เทียนซุง และ เด่าโก๋ รูปหินงอกหินย้อยหลากหลายจินตนาการ ประดับไฟซ่อนไว้งดงาม

ถ้ำเด่าโก๋
ถ้ำเด่าโก๋
ท่าเรื่อไปอ่าวฮาลอง

จัตุรัสบาดิงห์ ที่ตั้งอาคารโดดเด่น สง่างามชื่อว่า ลางจู่ติกโฮจิมินท์ ซึ่ง

เป็น สุสานท่านโฮจิมินท์ เข้าไปคารวะศพ แล้วถ่ายรูปทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักท่าน

ภายในพิพิธภัณฑ์